OM OSS

’Equal Rights for Integration’ (Lika rättigheter för integration) är en ideell, religiöst och politiskt obunden organisation. Föreningens huvudändamål är att främja mänskliga rättigheter, integration och mångfald. Föreningen arbetar för att motverka rasism och utanförskap.

Vi skapar mötesplatser för människor med olika bakgrund för att ändra attityder som bidrar till utanförskap. Vi bedriver verksamheten språkvänner, vilket innebär en personlig matchning mellan nysvenskar och etablerade svenskar. Vi erbjuder även utbildningar och workshops kring mänskliga rättigheter och integration.

Vår vision är att bidra till ett inkluderande samhälle som kännetecknas av gemenskap, social sammanhållning, ömsesidig respekt och tolerans mellan olika grupper i samhället.