OM OSS

Enligt Migrant Integration Policy Index (MIPEX), rankas Sverige 1:a för sitt arbete med att förbättra jämlikheten i praktiken i integrationsprocessen av migrerande personer. Trots detta faktum, har personer med utländsk bakgrund samt personer med svensk bakgrund som inte har bott i Sverige i flera år problem med sin integrationsprocess i det svenska samhället.

’Equal rights for integration’ (Lika rättigheter för integration) är en ideell, religiöst och politiskt obunden organisation. Föreningens huvudändamål är att genomföra integrationsfrämjande åtgärder genom att främja mänskliga rättigheter samt opinionsbilda för att öka intresset för åtgärder riktat till integration och mångkulturalism.

Detta vill vi nå genom att skapa mötesplatser i form av utbildningar, seminarier, konferenser samt stödja och vägleda personer med syfte att medvetandegöra dem om möjligheterna för att till fullo utöva sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Vår vision är genom att bland annat öka medvetenhet och kunskap kring ekonomiska, sociala och kulturella mänskliga rättigheter bidra till en samhällsutveckling som kännetecknas av gemenskap, social sammanhållning, ömsesidig respekt och tolerans mellan olika grupper av medborgare och samhällets verksamheter.