BLI MEDLEM

Som medlem i Lika Rättigheter för Integration visar du att du stödjer arbetet för mänskliga rättigheter, integration och mångfald. Du får delta i alla aktiviteter som arrangeras av föreningen inklusive utbildningar, seminarier etc. Du får även våra nyhetsbrev och möjlighet att engagera dig i praktiken genom vår verksamhet Språkvänner. Medlemsavgiften är 100 kr per år. Reducerad avgift är 50 kr för studerande eller arbetslösa. Betala till föreningens bankgiro 570-5934. Skriv ’medlemsavgift’, ditt namn och e-postadress.