Värdegrund för samverkan med Norrköpings kommun

I september undertecknade Equal Rights for Integration den värdegrund för samverkan med Norrköpings kommun som kommunen tagit fram för hur de arbetar med det civila samhället. Värdegrunden definierar ramarna för samarbete mellan det civila samhället och kommunen samt principer som föreningar åtar sig att följa och kommunens åtaganden gentemot föreningarna. Läs mer om värdegrunden direkt […]

Hitta en språkvän

Välkommen till ”Språkvänner” – ett tillfälle för dig som vill förbättra och träna prata svenska i en vardagssituation, eller du som redan pratar svenska och vill göra en insats att hjälpa andra hitta rätt i språket och samhället. Det övergripande syftet med ’Språkvänner’ är att skapa mötesplatser och bygga broar mellan olika grupper av människor […]

Föreläsning med Kjell Kampe

Måndagen under Globala Norrköping, den fjortonde november bjuder Equal Rights for Integration in till föreläsning med Kjell Kampe. Det blir en interaktiv föreläsning om hur det skulle kunna vara att behöva fly Sverige och lära sig leva i ett nytt land.   Tid: Måndag 14 november 2016 klockan 13.00-15.00 Plats: ABF:s lokaler på Bergslagsgården, Västgötegatan […]

Equal Rights under kulturnatten 2016

Du kan träffa Equal Rights under kulturnatten 2016 på ABF där vi presenterar vår verksamhet Språkvänner och erbjuder blandade sötsaker från våra medlemmar till försäljning. Tid: Lördagen 24 september 2016 klockan 15.30 Plats: ABF:s lokaler på Bergslagsgården, Västgötegatan 25, Norrköping. Föreläsning: Presentation av föreningens verksamhet och vad som gjorts under det gångna året Fika: Stanna […]

Medlem i ETC Norrköping

Lika rättigheter för integrations medlem Yahya Moazin har intervjuats i ETC Norrköping om flykten till Sverige och den långa vänta att få träffa sin familj igen. Du kan läsa mer på ETCs hemsida, Bild: Anna Mi Skoog

Equal Rights i Prensa Norrköping

Föreningens ordförande Nodira har intervjuats i nättidningen Prensa Norrköping om föreningens arbete och om lite bakgrunden till föreningens grundande. Du kan läsa hela artikeln direkt på Prensas sajt.

Årsmöte 2016

Välkommen till Lika rättigheter för integrations årsmöte 2016! Tid: Lördagen 16 april 2016 klockan 13.00-15.00 Plats: ABF:s lokaler på Bergslagsgården, Västgötegatan 25, Norrköping. Motioner: Mejla dessa till info.equalrights@gmail.com Inbjudan: Ladda ned inbjudan som PDF Vi söker engagerade styrelsemedlemmar Är du intresserad av ekonomifrågor kan du nominera dig till kassör, är du kreativ och vill arrangera […]

Medlemsmöte i Norrköping

Lördag den 20 februari är du som är medlem i föreningen välkommen till ABF i Norrköping för medlemsmöte. Vi kommer diskutera vad som gjorts under 2015 och hur ni vill fortsätta med under 2016, passa på att tycka till om detta och annat. Föreningen bjuder på fika. Välkommen! Tid: Lördag den 20:e februari, kl. 13.00-14.30 […]

Globala Norrköping 2015

Under november månad anordnar Norrköpings kommun ”Globala Norrköping” med föreläsningar, möten och seminarier om globala frågor och hur dessa påverkar oss lokalt. Lördag den 28:e november medverkar Equal Rights for Integration på ABFs lokaler i Norrköping och presenterar Språkvännerkonceptet – den del av vår verksamhet där personer etablerade i Sverige möter de som inte bott […]

Globala Linköping 2015

Under november månad anordnar Linköpings kommun ”Globala Linköping” med föreläsningar, möten och seminarier om globala frågor och hur dessa påverkar oss lokalt. Den 21:a november medverkar Equal Rights for Integration på huvudbiblioteket i Linköping och presenterar Språkvännerkonceptet – den del av vår verksamhet där personer etablerade i Sverige möter de som inte bott här lika […]