Föreläsning med Kjell Kampe

Måndagen under Globala Norrköping, den fjortonde november bjuder Equal Rights for Integration in till föreläsning med Kjell Kampe. Det blir en interaktiv föreläsning om hur det skulle kunna vara att behöva fly Sverige och lära sig leva i ett nytt land.   Tid: Måndag 14 november 2016 klockan 13.00-15.00 Plats: ABF:s lokaler på Bergslagsgården, Västgötegatan […]

Equal Rights under kulturnatten 2016

Du kan träffa Equal Rights under kulturnatten 2016 på ABF där vi presenterar vår verksamhet Språkvänner och erbjuder blandade sötsaker från våra medlemmar till försäljning. Tid: Lördagen 24 september 2016 klockan 15.30 Plats: ABF:s lokaler på Bergslagsgården, Västgötegatan 25, Norrköping. Föreläsning: Presentation av föreningens verksamhet och vad som gjorts under det gångna året Fika: Stanna […]

Globala Norrköping 2015

Under november månad anordnar Norrköpings kommun ”Globala Norrköping” med föreläsningar, möten och seminarier om globala frågor och hur dessa påverkar oss lokalt. Lördag den 28:e november medverkar Equal Rights for Integration på ABFs lokaler i Norrköping och presenterar Språkvännerkonceptet – den del av vår verksamhet där personer etablerade i Sverige möter de som inte bott […]

Globala Linköping 2015

Under november månad anordnar Linköpings kommun ”Globala Linköping” med föreläsningar, möten och seminarier om globala frågor och hur dessa påverkar oss lokalt. Den 21:a november medverkar Equal Rights for Integration på huvudbiblioteket i Linköping och presenterar Språkvännerkonceptet – den del av vår verksamhet där personer etablerade i Sverige möter de som inte bott här lika […]

Föreläsning inför internationella kvinnodagen

Dagen före den internationella kvinnodagen, lördagen den 7:e mars, anordnar föreningen Lika rättigheter för integration tillsammans med Norrköpings Stadsbibliotek en föreläsning på temat: ”Hur kvinnor förhandlar sexism och rasism i ett föränderligt kulturellt landskap”. Föreläsningen utgår från hur invandrade kvinnors sociala, religiösa, politiska och kulturella bakgrunder påverkar och begränsar deras möjligheter i Sverige. Föreläsare är […]