Medlem i ETC Norrköping

Lika rättigheter för integrations medlem Yahya Moazin har intervjuats i ETC Norrköping om flykten till Sverige och den långa vänta att få träffa sin familj igen. Du kan läsa mer på ETCs hemsi...

Equal Rights i Prensa Norrköping

Föreningens ordförande Nodira har intervjuats i nättidningen Prensa Norrköping om föreningens arbete och om lite bakgrunden till föreningens grundande. Du kan läsa hela artikeln direkt på Pren...

Medlem i språkutmaning

En av föreningens medlemmar Hadeel, har utmanats av Martin Arvebro på en språkutmaning: arabiska-skånska. Hur gick det? Det ser du direkt i videon nedan....

Medlem i Norrköpings tidningar

Lika rättigheter för integration har med en medlem i Norrköpings tidningar; det är Maggie Issa som intervjuats kring sitt engagemang och arbete kring integration och undervisning. Du kan läsa hel...