Hitta en språkvän

Välkommen till ”Språkvänner” – ett tillfälle för dig som vill förbättra och träna prata svenska i en vardagssituation, eller du som redan pratar svenska och vill göra en insats att hjälpa andra hitta rätt i språket och samhället. Det övergripande syftet med ’Språkvänner’ är att skapa mötesplatser och bygga broar mellan olika grupper av människor […]

Medlem i Norrköpings tidningar

Lika rättigheter för integration har med en medlem i Norrköpings tidningar; det är Maggie Issa som intervjuats kring sitt engagemang och arbete kring integration och undervisning. Du kan läsa hela artikeln på NT:s hemsida.