Equal Rights vinnare av 5i12-priset

Equal Rights tilldelades 5i12-priset för 2018 av Brottsförebyggande rådet och Norrköpings kommun! Det var kommunordförande Olle Vikmång som i samband under lunchtid i varuhuset Domino uppmärksammade årets 5i12-vinnare och delade ut en prischeck. Motiveringen var föreningens insatser för mänskliga fri- och rättigheter och mot främlingsfientlighet och rasism. På plats fanns delar av Equal Rights styrelse, anställda och aktiva som tog emot utmärkelsen och en prischeck.

Läs mer om utdelningen på kultursidan.se eller i Folkbladet.

Equal Rights for integration vid 5i12 utdelning
Från vänster: Susanne Ivarsson, Annki Nilsson, Yahya Mozain, Milad Karma och Gabriella Norenius från Equal Rights. Foto: Sven-Åke Molund för kultursidan.se

Tidigare års vinnare listas på kommunens hemsida:

https://www.norrkoping.se/organisation/hallbar-utveckling/trygghet-och-folkhalsa/brottsforebyggande-arbete/fem-i-tolv-priset.html

Bakgrund 5i12-rörelsen

5i12-rörelsen startade 1988 i Härnösand av en grupp ungdomar som bestämt sig för att stoppa den främlingsfientlighet och rasism som då fanns i staden. På torget skulle alla goda krafter samlas. En av initiativtagarna hette Sara, 17 år. 1989 mördades Sara av en ung flykting, en tragedi som väckte uppmärksamhet och förstämning över hela landet. Men många i Härnösand reste sig i nya manifestationer och i främsta ledet gick Saras pappa, Stig Wallin. 1993 hölls de första nationella manifestationerna. Den 5 december klockan fem i tolv är sedan dess 5i12-rörelsens nationella manifestationsdag och aktiviteter sker även i Riksdagen och i EU-parlamentet.

Hämtat från 5i12.com