Föreläsning inför internationella kvinnodagen

Dagen före den internationella kvinnodagen, lördagen den 7:e mars, anordnar föreningen Lika rättigheter för integration tillsammans med Norrköpings Stadsbibliotek en föreläsning på temat: ”Hur kvinnor förhandlar sexism och rasism i ett föränderligt kulturellt landskap”. Föreläsningen utgår från hur invandrade kvinnors sociala, religiösa, politiska och kulturella bakgrunder påverkar och begränsar deras möjligheter i Sverige.

Föreläsare är Fataneh Farahani, docent i etnologi vid institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet. Välkommen!


Tid: Lördagen den 7:e mars kl. 14:00-15:00
Plats: Mellanrummet, Huvudbiblioteket i Norrköping
Inbjudan: Poster för föreläsningen (PDF)