Hitta en språkvän

Välkommen till ”Språkvänner” – ett tillfälle för dig som vill förbättra och träna prata svenska i en vardagssituation, eller du som redan pratar svenska och vill göra en insats att hjälpa andra hitta rätt i språket och samhället. Det övergripande syftet med ’Språkvänner’ är att skapa mötesplatser och bygga broar mellan olika grupper av människor i det svenska samhället, samt ändra attityder som skapar utanförskap. Kunskapsutbyte och språkträning under mötena hoppas att leda till ökad interkulturell medvetenhet och integration i praktiken.

Vår verksamhet ”Språkvänner” ser lite olika ut beroende på om du är intresserad att delta i Norrköping eller i Linköping, du kan läsa mer om detta nedan.

Språkvänner i Norrköping

Du som vill engagera dig i vår verksamhet i Norrköping får gärna komma förbi ABF:s lokaler i Norrköping, där vi normalt håller till på onsdagar kl. 17:00. ABF:s lokaler finns på Bergslagsgården, Västgötegatan 25, Norrköping. Om det är första gången du kommer kan du höra av dig till info@equalrights.se så du säkert vet att vi inte är någon annanstans just den onsdagen.

Under språkvänner tar vi även upp ämnen som,

  • samhällsinformation
  • svenska normer och koder
  • vilka är dina rättigheter

Vem riktas verksamheten till?

– Personer med utländsk bakgrund som vill förbättra sina kunskaper inom samhällsfunktioner, språk, traditioner, sedvänjor, andra ämnen som kan vara aktuella.

– Frivilliga personer (volontärer) med svensk språk- och kulturkunskap som vill träffa personer från hela världen, dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och göra en god samhällsinsats. Våra volontärer kan vara både inrikes- och och utrikesfödda.

Verksamheten går också ut på att du ska kunna hitta en språkvän, dvs att matcha en nyanländ person med en etablerad person i Sverige utifrån deras gemensamma intressen

Vill du bli volontär? Engagera dig för att antingen bli språkvän/samhällsguide till en nyanländ person och/eller cirkelledare för gruppträffarna.

Anmäl ditt intresse via e-post: info@equalrights.se.

Språkvänner i Linköping

Verksamheten i Linköping syftar enbart till matchningsmomentet, dvs att utifrån gemensamma intressen hitta en språkvän. Det finns ingen återkommande träffpunkt på samma sätt som i Norrköping. Verksamheten i Linköping är ett samarbete mellan flera frivillig organisationer samt Linköpings kommun och går under namnet ”Vi ses! Språkvänner i Linköping”. Bor du i Linköping och är intresserad att hitta en språkvän får du gärna höra av dig till oss för mer information via mejl, info@equalrights.se, eller gå in på ”Vi ses! Språkvänner i Linköping”s hemsida,

https://www.visessprakvanner.se/sv/start/

Vi ses! Språkvänner i Linköping - Logotyp

Din insats bidrar till ett bättre samhälle!