Kulturdag för mångfald

Sång, musik, poesi och berättelser återfinns inom alla kulturer. Efter att ha deltagit i projektet Vårt gemensamma Sverige ville några av deltagarna skapa en scen där människor kunde dela med sig lite av sin kultur. Därför ordnade de ett event som de kallade ”Kulturdag för mångfald”. Besökarna blev bjudna på fika och fick lyssna till både musik och poesi på olika språk och av människor från olika länder. Men det var inte bara underhållning. Under dagen fanns också möjlighet att få lära sig mer om landet Västsahara eller att lyssna på vad vanliga Norrköpingsbor tänker om rasism och hur man kan motverka den. Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog och gjorde dagen helt fantastiskt.

Projekt med stöd av MUCF