Undersökningar och arbeten inom integration

En viktigt del i arbetet med integration är att förstå vilka satsningar som fungerar och långsiktigt minskar segration och utanförskap. Under det senaste året har Equal Rights for Integration medverkat i olika undersökningar och arbeten som utvärderar hur insatser som t ex språkvänsmatchning och språkcaféer fallit ut i praktiken. Nedan kan du läsa tre undersökningar och arbeten inom integration.


Master thesis av Fitim Kunushevci (framsida)
Författare: Fitim Kunushevci, student vid LiU
Bakgrund: Fitims arbete är en masteruppsatts vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet och kartlägger hur föreningar kan bidra till integration och skapa socialt kapital i samhället. Fitim har tidigar arbetat vid Norrköpings kommun och med de föreningsbidrag som delades inom ”Fonden för insatser i flyktingsituationen”.
Equal Rights bidrag: Equal Rights styrelsemedlemmar har ställt upp på interjuver för att ge bakgrund till föreningens arbete, samt hjälpt till att samla in enkätsvar från våra deltagare hur de upplevt verksamheten.
Länk till arbetet: Föreningslivets integrationsarbete och främjandet av socialt kapital (PDF)


B-uppsats Alice Heden och Liz Holmqvist
Författare: Alice Hedén och Liz Holmquist
Bakgrund: Alice och Liz är studenter på samhällsplaneringsprogrammet vid Kulturgeografiska Institutionen vid Uppsala Universitet och genomförde under 2016 ett fältarbete i Norrköpings kommun för att kartlägga om/hur fysisk (stads-)planering kan bidra till att minska segregation. Under fältarbetet har de träffat en rad aktörer inom Norrköping kommun och civilsamhälle. Arbetet är en B-uppsats.
Equal Rights bidrag: Equal Rights styrelsemedlemmar har ställt upp på interjuver för att ge bakgrund till föreningens arbete, samt bjudit in till en ”onsdagsträff”.
Länk till arbetet: Att fysiskt planera för integration i teori och praktik (PDF)


Utvärdering Karlskogavänner

Författare: Magnus Söreskog
Bakgrund: Magnus Söreskog är projektledare för ”Karlskogavän”, ett koncept utifrån aktiviteten ”Språkvänner” som länge drivits i Eskilstuna. Då finansieringen för Karlskogavän kommer ta slut har Magnus skrivit en utvärdering av verksamheten och hur den har utvecklats. För att bättre förstå dynamiken och snedfördelningen mellan de nyanlända grupper som vill matchas och de frivilliga i Sverige etablerade personer som vill matchas har Magnus även genomfört en enkel enkät för att på nationell nivå se hur liknande språkvänsmatchningar fallit ut i olika kommuner i Sverige.
Equal Rights bidrag: Equal Rights har återkopplat kring vår verksamhet och språkvänsmatchning men inte bidragit med kvantitativa data.
Länk till arbetet: Utvärdering av Karlskogavänner (PDF)
Länk till statistiskt material: Nationell statistik framtaget för Karlskogavänner (PDF)