UTBILDNINGAR

En stor del av vår verksamhet utgörs av information och utbildning till etnisk-kulturella föreningar och/eller andra organisationer som arbetar med integrationsfrämjande insatser. Vi erbjuder utbildning inom olika områden av mänskliga rättigheter, hur man ska arbeta för främjandet av mångfald och mångkulturalismen inom organisationen.

Nedan listas de vanligaste utbildningar som vi erbjuder. Vi anpassar våra utbildningar efter behov och målgrupp.

1. De allmänna mänskliga rättigheterna
Introduktion till de allmänna mänskliga rättigheterna, vilka juridiska handlingar de grundas på, hur själva konceptet utvecklades genom åren, vilka mänskliga rättigheter är mest relevanta just inom er verksamhet är bland de frågor vi tar upp under den här utbildningen.

2. Integration och ekonomiska, sociala och kulturella mänskliga rättigheter
Utbildningen handlar om vikten av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna för att främja integrationen i det svenska samhället.

3. För Integration – mot Diskriminering
Diskriminering är det största hindret för integration. Hur skyddar de internationella och även nationella lagarna från diskriminering i samhället?

4. Internationell flyktingrätt
Är du asylsökande eller den som vill hjälpa asylsökande personer? Vi erbjuder en utbildning i hur man ska arbeta med den internationella flyktingrätten som verktyg.

5. Integration från ett genus perspektiv – kvinnorättigheter
Möter kvinnor olika villkor jämfört med män i sin integrationsprocess? Har Sverige levt upp till de krav som ställts av FN och dess Kvinnokonvention? Hur är Kvinnokonventionens ställning i kommuner och landsting i Sverige? är bland de frågor som utbildningen baseras på.

6. Vad är barnets bästa?
Utbildningen grundas på barnrättigheter och integration av ensamkommande barn i Sverige.

7. Integration och mångkulturalism
Vad baseras Sveriges integrationspolitik på? Ska utlandsfödda integrera eller assimilera sig i det svenska samhället? Hur arbetet för mångfald inom organisationer kan förbättras, vilket värde finns det i mångfaldsperspektivet på arbetsplatser. Mångkulturalism diskuteras utifrån integrationspolitiska insatser.

8. Från den sociala integrationen till den politiska: utbildning i föreningskunskap
En föreningsdelaktighet leder vanligtvis till inflytande och påverkan av beslutsprocesser i samhällsliv. Utbildningen ger verktyg i vad en förening är och föreningskunskap i teori och praktik.

Maila oss på info@equalrights.se för mer information.