VAD ÄR INTEGRATION?

Integration är beskrivning och resultatet av processen, resultatet av anpassningen av personer med utländsk bakgrund i deras nya hem. Samtidigt innebär integration samhällets godtagande/acceptans av invandrare (UNHCR 2009:17, PDF).

”Integration kräver inte att flyktingen ska avstå från sin kulturella identitet, och på detta sätt, skiljer sig från assimilering” (UNHCR 2009:24, PDF).

FN:s flyktingkommissariat betonar tre specifika dimensioner som en del av integrationsprocess av personer med invandrarbakgrund i ett nytt samhälle.

Juridisk process – avser rättigheter och förmåner som är jämförbara med medborgarnas. Dessa innebär tillgång till arbete, utbildning, bistånd för hälsa och välfärd, rörelsefrihet, rätten att äga egendom och familjesammanhållning;

Ekonomisk process – avser självtillit, egenförsörjning och bidra till det ekonomiska livet i det mottagande landet;

Sociokulturell process – avser anpassning och acceptans så att flyktingen kan leva i samhället utan diskriminering och bidrar till det sociala livet i det mottagande samhället.

Slutresultatet av integration ”bör vara ett samhälle som är både mångsidigt och öppet, där människor kan bilda en gemenskap oavsett olikheter” (UNHCR 2009:24, PDF).