Värdegrund för samverkan med Norrköpings kommun

I september undertecknade Equal Rights for Integration den värdegrund för samverkan med Norrköpings kommun som kommunen tagit fram för hur de arbetar med det civila samhället. Värdegrunden definierar ramarna för samarbete mellan det civila samhället och kommunen samt principer som föreningar åtar sig att följa och kommunens åtaganden gentemot föreningarna. Läs mer om värdegrunden direkt i kommunens folder för värdegrunden på denna länk (PDF). Värdegrunden ligger i linje med hur föreningen arbetar i dagsläget.

Från Equal Rights sida undertecknade vice-ordförande Robin Larsson och på kommunens sida kommunalråd Lars Stjernkvist.

Kommunalråd Lars Stjernkvist

Kommunalråd Lars Stjernkvist sammanfattar värdegrunden för samverkan mellan det civila samhället och Norrköpings kommun

Kommunalråd Lars Stjernkvist och Anne Olofsson

Kommunalråd Lars Stjernkvist och Anne Olofsson

Kommunalråd Lars Stjernkvist och Robin Larsson

Kommunalråd Lars Stjernkvist och Robin Larsson undertecknar avtalet