Vårt gemensamma Sverige

Under hösten 2018 och fram till sommaren 2019 drev Equal Rights for Integration tillsammans med en grupp med unga vuxna MUCFs projekt ”Vårt gemensamma Sverige”. Varje vecka har gruppen träffats för att diskutera och lära sig mer om antirasism och mänskliga rättigheter. Många spännande tankar och erfarenheter har utbytts och under våren 2019 började de sätta sina egna idéer i verket om hur de kan göra samhället runt omkring sig lite mer inkluderande. Resultatet blev ett antal aktiviteter:

Du hittar även bilder på vårt Instagram,

https://www.instagram.com/vartgemensammasverige/

Och är du nyfiken på några av deltagarna kan du läsa mer om deras motivering till att delta i projektet på denna sida,

http://equalrights.se/varfor-engagerar-vi-oss

Är du nyfiken på föreningen i allmänhet kan du titta förbi och gilla vår Facebooksida: https://www.facebook.com/equalrightsforintegration/

Läs mer om bakgrunden till projektet här


Projektet ”Vårt gemensamma Sverige” har fått stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Projekt med stöd av MUCF